Välj en sida

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BALTIC FOREST FUND 1 AB (PUBL)

Aktieägarna i Baltic Forest Fund 1 AB (publ), 556863-4769, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 14.00, på Birger Jarlsgatan 20 i Stockholm, portkod: 0177, vån 4. Deltagande på årsstämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall...

Aktieägarresa Lettland 26-27 april

Varmt välkomna att resa med Baltic Forest till Lettland den 26-27 april. Vi flyger från Stockholm på torsdag morgon den 26 april med AirBaltic till Riga (det går även att flyga med SAS till Riga på torsdag morgon). På Riga flygplats kommer en buss att hämta oss och ta...

Kommuniké från stämman

Kommuniké från årsstämman i Baltic Forest AB Årsstämman i Baltic Forest AB (publ) har avhållits den 8 mars 2018 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.Under sina...

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 8 mars 2018

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Baltic Forest AB Aktieägarna i Baltic Forest AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 8 mars 2018 kl 10.00. Platsen är Birger Jarlsgatan 20 i Stockholm, portkod: 0177, 4 vån. Rätt att deltaga i stämman Aktieägare som vill...

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Baltic Forest AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den16 mars 2016 kl 13.00. Platsen är bolagets kontor på Skeppsbron 16 i Stockholm, portkod: 0492, 1 vån. Rätt att deltaga i stämman Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall vara...