Kommuniké från årsstämman den 16 mars 2016

Kommuniké finns nu publicerad här