Välj en sida

Årsstämma hölls i bolagets lokaler på Skeppsbron 16 den 13 april 2015. Se kommuniké.