Välj en sida

Kallelse till årsstämma i Baltic Forest 1 AB

Aktieägarna i Baltic Forest Fund 1 AB, org.nr 556863-4769 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 juni 2024, klockan 11:00 på Birger Jarlsgatan 2, våning 5 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 10:45. Dokument för nedladdning:...

Kallelse till årsstämma i Baltic Forest Fund 1 AB

Aktieägarna i Baltic Forest Fund 1 AB, org.nr 556863-4769 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 juni 2023, klockan 11:00 på Birger Jarlsgatan 2, våning 5 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 10:45. Dokument för nedladdning:...

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020 underskriven av styrelsen den 1 juni och av revisorn den 3 juni och tillgänglig hos Bolaget sedan den 4 juni 2021. Årsredovisning 2020

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Baltic Forest Fund 1 AB, org.nr 556863-4769, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndag den 21 juni 2021. Information med anledning av coronaviruset Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är...