Välj en sida
Jonas Silfverschiöld
Jonas Silfverschiöld
Jonas är bolagets VD med särskilt ansvar för den skogliga strategin och förvaltningen. Jonas har investerat i skogs- och jordbruksfastigheter i Sverige i mer 15 års tid och började 2004 själv att köpa skog och jordbruksmark i Lettland. Jonas är även grundare och styrelseordförande i Klågerup Kraft AB som driver en vindbrukspark i Skåne. Civilingenjörsexamen Industriell Ekonomi från LiTH och utbildning vid Royal Agricultural College.