Ledning

Jonas Silfverschiöld
Jonas Silfverschiöld
Jonas är bolagets styrelseordförande med särskilt ansvar för den skogliga strategin och förvaltningen. Jonas har investerat i skogs- och jordbruksfastigheter i Sverige i mer 15 års tid och började 2004 själv att köpa skog och jordbruksmark i Lettland. Jonas är även grundare och styrelseordförande i Klågerup Kraft AB som driver en vindbrukspark i Skåne. Civilingenjörsexamen Industriell Ekonomi från LiTH och utbildning vid Royal Agricultural College.

 

Marcus Jibréus
Marcus Jibréus
Grundare och VD på Jibréus & Ölvestad Kapitalförvaltning AB. Förvaltare i J&O Global Forestry Investment Fund. Civilekonom. Styrelseledamot i Baltic Forest AB.

 

Marcus Ölvestad?
Marcus Ölvestad
Grundare, Jibréus & Ölvestad Kapitalförvaltning AB. Tidigare Chef Avanza Private Banking. Styrelseledamot i Baltic Forest AB.