Nyheter

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2021 underskriven av styrelsen den 1 juni och revisionsberättelse underskriven av revisorn den 5 juni 2022.

Kallelse och formulär för förhandsröstning årsstämma 2022

På grund av Covid-19 genomförs årets bolagsstämma enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Stämman genomförs den 29 juni, se separat kallelse. Använd därför detta formulär för förhandsröstning genom poströstning.

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020 underskriven av styrelsen den 1 juni och av revisorn den 3 juni och tillgänglig hos Bolaget sedan den 4 juni 2021. Årsredovisning 2020

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Baltic Forest Fund 1 AB, org.nr 556863-4769, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndag den 21 juni 2021. Information med anledning av coronaviruset Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att …

Årsredovisning 2019

https://www.balticforest.se/assets/Signerad-ÅR-och-rev.berättelse-.pdf

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BALTIC FOREST FUND 1 AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BALTIC FOREST FUND 1 AB (PUBL) Aktieägarna i Baltic Forest Fund 1 AB (publ), 556863-4769, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 juni 2020 kl. 11.00, på Birger Jarlsgatan 20 i Stockholm, portkod: 1219, vån …

Information till aktieägare i Baltic Forest

https://www.balticforest.se/assets/Information-till-aktieägare-i-Baltic-Forest-Fund-1-AB-publ.pdf https://www.balticforest.se/assets/Anmälningssedel-företrädesemission.pdf

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BALTIC FOREST FUND 1 AB (PUBL)

Aktieägarna i Baltic Forest Fund 1 AB (publ), 556863-4769, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 14.00, på Birger Jarlsgatan 20 i Stockholm, portkod: 0177, vån 4.   Deltagande på årsstämman Aktieägare som vill delta i …

Aktieägarresa Lettland 26-27 april

Varmt välkomna att resa med Baltic Forest till Lettland den 26-27 april. Vi flyger från Stockholm på torsdag morgon den 26 april med AirBaltic till Riga (det går även att flyga med SAS till Riga på torsdag morgon). På Riga …

Kommuniké från stämman

Kommuniké från årsstämman i Baltic Forest AB Årsstämman i Baltic Forest AB (publ) har avhållits den 8 mars 2018 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.Under sina anförande på årsstämman …