Välj en sida

På grund av Covid-19 genomförs årets bolagsstämma enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Stämman genomförs den 29 juni, se separat kallelse. Använd därför detta formulär för förhandsröstning genom poströstning.