Välj en sida

Aktieägarna i Baltic Forest Fund 1 AB, org.nr 556863-4769 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 juni 2023, klockan 11:00 på Birger Jarlsgatan 2, våning 5 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 10:45.

Dokument för nedladdning:

Kallelse till årsstämma i Baltic Forest Fund 1 AB
Bilaga A – Ny bolagsordning
Fullmaktsformulär
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen