Välj en sida

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020 underskriven av styrelsen den 1 juni och av revisorn den 3 juni och tillgänglig hos Bolaget sedan den 4 juni 2021. Årsredovisning 2020

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Baltic Forest Fund 1 AB, org.nr 556863-4769, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndag den 21 juni 2021. Information med anledning av coronaviruset Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är...