Välj en sida

Kallelse till årsstämma i Baltic Forest 1 AB

Aktieägarna i Baltic Forest Fund 1 AB, org.nr 556863-4769 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 juni 2024, klockan 11:00 på Birger Jarlsgatan 2, våning 5 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 10:45. Dokument för nedladdning:...